Vår tradition

Modern kadampabuddhism och Nya Kadampatraditionen

Hjärtjuvel Kadampa Buddhistcenter är medlem i den nya Kadampatraditionen – internationella Kadampa Buddhistunionen (NKT-IKBU). NKT är en internationell förening som består av Mahayanabuddhistiska studie- och meditationscenter grundade 1991 av vördnadsvärde Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche för att erbjuda den praktiska Kadampabuddhismens visdom till människor i vår moderna värld.

Modern kadampabuddhism är en speciell presentation av buddhismen som är anpassad för vårt moderna samhälle. Presentationen är mycket klar och praktisk och det är stort fokus på hur vi kan integrera meditation och buddhistiska tankesätt i våra moderna, upptagna liv.

Genom Geshe Kelsangs outtröttliga arbete och vänlighet finns det nu över 1200 center och grupper som erbjuder Buddhas visa råd till människor i 40 länder runtom i världen.

NKT följer Mahayanabuddhismens rena tradition som lärs ut i en obruten linje från Buddha Shakyamuni genom de gamla kadampalärarna Atisha och Je Tsongkhapa och som Geshe Kelsang Gyatso har presenterat för västvärlden.

Syftet med NKT är att utöka den buddhistiska tron runtom i världen. Det är en helt och hållen buddhistisk tradition som inte har några politiska anknytningar.
NKT är en internationell icke-vinstdrivande organisation som är registrerad i England som en välgörenhetsverksamhet.

För mer info se: www.kadampa.org

%d bloggare gillar detta: