Vad är meditation?

Meditation är en metod för att bekanta vårt sinne med dygd, eller med det som är positivt. Ju mer vi mediterar och koncentrerar oss på någonting positivt, desto lugnare och mer rofyllt blir vårt sinne. När vårt sinne är rofyllt är vi fria från oro och obehagliga känslor, och vi upplever en djup och sann lycka.123rf.com_19976485_600px-200dpi_Sergey Nivens

Varför meditera?
När saker går fel i vårt liv och vi stöter på svåra situationer brukar vi se situationen i sig som problemet, men i själva verket så kommer alla problem vi upplever från sinnet själv. Om vi besvarade svåra situationer med ett positivt eller rofyllt sinne så skulle situationerna inte vara problem för oss. Istället skulle vi till och med komma att se dem som utmaningar eller möjligheter för växande och utveckling. Problem uppstår bara om vi besvarar svårigheter med ett negativt sinne. Om vi vill vara fria från problem och hjälpa andra att också bli det behöver vi lära oss att kontrollera vårt sinne genom meditation. Syftet med att meditera är att utveckla vårt fulla potential till varaktig lycka och vår förmåga att hjälpa andra.

%d bloggare gillar detta: