KURSBESKRIVNINGAR 2

KRAFTEN AV MANTRA
Mantra betyder skydd för sinnet och är välsignade ord/stavelser som använts under årtusenden.
De olika mantraljuden har en speciell koppling till våra inre energivindar och hjälper oss att läka vår kropp och sinne på djupet. När vi reciterar mantran renar vi våra inre energivindar och när rena energivindar cirkulerar i vår kropp/sinne ger de naturligt upphov till positiva tankar och känslor.

Genom att använda oss av mantran i vår meditation kan vi stärka våra positiva kvalitéer och koppla oss till vår potential för att nå upplysning, ett tillstånd av varaktig ro och lycka.
Att recitera mantran hjälper oss också att överkomma negativitet och ger oss inre styrka och skydd i utmanande situationer. Vi kan också använda oss av mantran för att öka vår förmåga att hjälpa andra.

Under denna kurs kommer du få en introduktion till mantra och hur vi kan använda oss av mantran i vår meditation och i vår vardag.
Vi kommer prova på att recitera olika mantran och även prova att använda oss av traditionella radband/malor. Radband/malor har traditionellt använts i meditation för att recitera mantran. Det hjälper oss att fokusera bättre och med tiden blir de positivt laddade objekt som vi kan få stort stöd och inspiration av i vardagen.

Radband/malor finns att köpa på centret.


KONCENTRATION
I våra moderna, upptagna liv är vår uppmärksamhet ofta splittrad och vårt sinne fyllt med oändliga distraktioner. Genom att träna oss i koncentration och mindfulness kan vi lära oss att vara mer närvarande i nuet och fokusera på det vi gör.

Genom att fördjupa vår koncentration kan vi öka vårt sinnes kraft, vår energi, vår förmåga att uppfylla våra önskningar och vår inre ro. Med denna nyfunna koncentration kommer vi betydligt kunna förbättra våra meditationer och överhuvudtaget vår inre ro, lycka och välmående.

Under kursen kommer du med hjälp av praktiska tips och meditationsträning börja träna dig i koncentration och mindfulness . Dessa metoder kan du sedan ha stor nytta av i din vardag för att leva mer i nuet, minska stress och använda dig av varje stund på ett så meningsfullt sätt som möjligt.

Denna kurs ger dig möjligheten att starta en daglig koncentrationsträning hemma.
Denna koncentrationsträning kan om man vill avslutas med ett tyst koncentrationsretreat ”Stillness within” utanför Strömstad i påsk.
Denna koncentrationsträning tillsammans med det tysta retreatet ger dig en mycket värdefull möjlighet att nå djupare nivåer av koncentration och upptäcka den djupa inre ro och glädje som koncentration ger.
——

KÄRLEK UTAN SMÄRTA
Fast våra relationer är en stor källa till lycka i våra liv så ger de oss också mycket smärta.

Under detta föredrag kommer vi titta närmare på:
– Är det möjligt att känna kärlek utan smärta?
– Varifrån kommer smärtan i våra relationer?
– Hur kan vi skapa stabila, varaktiga och harmoniska relationer?

Enligt Buddha kommer smärtan i våra relationer från vår bundenhet.
Kärlek, en önskan att andra ska vara lyckliga, är en av våra mest positiva och värdefulla sinnesstämningar. Men det är lätt att förväxla vår kärlek med bundenhet, vilken leder till oro och problem i våra relationer. Buddha har förklarat många metoder som hjälper oss att skilja mellan dessa två sinnesstämningar och ger oss många metoder för att stärka vår kärlek tills den blir ovillkorlig och allomfattande.

Dessa metoder kan vi sedan ha stor nytta av i vår vardag för att förbättra alla våra relationer, med vår partner, familj, vänner, kolleger och de människor vi möter varje dag.

”Att värdesätta andra är det bästa skyddet mot lidande och problem, och det håller oss lugna och fridfulla hela tiden”
                                                              ”Den nya Åtta steg till lycka”  – Geshe Kelsang Gyatso.

Föredraget kommer bygga på boken ”Den nya Åtta steg till lycka –
Den buddhistiska vägen av kärleksfull vänlighet”
av Vördnadsvärde Geshe Kelsang Gyatso.
Boken gavs ut på svenska i augusti 2017 och finns att köpa på centret.


RENA DIN KROPP & SINNE

Enligt buddhismen lämnar alla handlingar vi gör ett avtryck i vårt mest subtila sinne. Dessa avtryck mognar sedan som våra upplevelser. Positiva och dygdiga handlingar leder till rena och positiva upplevelser medan negativa handlingar leder till upplevelser av lidande och problem.
Med en större medvetenhet om karmalagen kan du börja få en djupare förståelse för vad som händer i ditt liv. På så sätt får du större kontroll och kan skapa en mer positiv framtid.

Under denna kurs kommer du få lära dig hur du steg för steg kan börja så nya positiva karmafrön och bryta äldre, negativa mönster. Du kommer också få lära dig speciella metoder för att rena sinnet från negativa karmafrön. Genom att rena vårt sinne från negativitet kommer vi gradvis bli lyckligare, våra goda egenskaper kommer öka och alla våra mentala och fysiska problem kommer successivt att försvinna.


LYCKA

Vad är lycka? Hur kan meditation göra oss lyckligare?
Vanligtvis söker vi efter lycka och tillfredsställelse utanför oss själva,
i våra relationer, vårt arbete, våra nöjen mm. Men ofta är denna lycka kortvarig och ger oss inte den tillfredsställelse som vi söker.
Enligt buddhismen har vi alla källan till lycka inom oss, lycka är ett sinnestillstånd som uppstår naturligt från ett rofyllt och positivt sinne. Genom att träna oss i meditation och stärka våra positiva sinnesstämningar kan vi gradvis utveckla en djupare och mer varaktig lycka som kommer inifrån och inte är beroende av yttre omständigheter.

”Med hjälp av meditation kan vi utveckla och bevara ett rofyllt sinne hela tiden. Om vårt sinne är rofyllt hela tiden så kommer vi att vara lyckliga hela tiden. Så om vi verkligen önskar att vi själva och andra ska vara lyckliga hela tiden så måste vi lära oss att träna i meditation.”

Geshe Kelsang Gyatso – How to transform your life

Introduktion till buddhism
– Uråldrig visdom för våra moderna liv

FÖREDRAG & MEDITATION MED CENTRETS HUVUDLÄRARE OCH BUDDHISTNUNNA KELSANG JEMA

Onsdag 29 november kl. 18.30-20.00

Anmälan eller drop-in i mån av plats

Kostnad: 100 kr för föredraget
och 370 kr för föredraget + en 2-veckors uppföljningskurs (se nedan)

15 % rabatt för dig som är arbetslös/ sjukskriven/ pensionär/ student
mot uppvisande av intyg.

Boka nu-01-01

Lär dig hur Buddhas tidlösa visdom är högst relevant för våra moderna liv.

Under detta föredrag kommer du få en introduktion till buddhismen. Vi kommer titta på vem Buddha var och några av de buddhistiska grundtankarna såsom karma, medkänsla och visdom. Vi kommer också titta på hur vi kan använda meditation som ett verktyg för att utveckla kvalitéer som inre ro, kärlek och tålamod.
Fast Buddhas läror är över 2500 år gamla kan vi fortfarande ha stor nytta av dem i vår vardag för att lösa våra dagliga problem och bevara ett mer rofyllt och positivt sinne.

Under århundraden har dessa metoder gett varaktig fred, inspiration och ro till oräkneliga människor i öst. Nu lär vi oss i västvärlden hur vi kan använda denna uråldriga visdom för att finna en djupare lycka och tillfredsställelse i våra upptagna, moderna liv.

Föredraget kommer bygga på boken ”Introduction to buddhism”
av Vördnadsvärde Geshe Kelsang Gyatso. Boken finns att köpa på centret.

Du behöver ingen tidigare erfarenhet, alla är välkomna!
Detta föredrag är en perfekt introduktion till höstens meditationskurser

KELSANG JEMA
Jema1 20141014Kelsang Jema är Hjärtjuvel Kadampa Buddhistcenters huvudlärare. Hon är buddhistisk nunna och elev till Geshe Kelsang Gyatso. Hon har många års erfarenhet buddhism och meditation och har studerat Kadampa Buddhism i Frankrike, England och Sverige. På ett praktiskt och inspirerande sätt visar hon hur vi kan integrera meditation och modern buddhism i våra moderna, upptagna liv. Kelsang Jema uppskattas mycket för sin visdom och kärleksfulla vänlighet.

Detta föredrag passar även perfekt för dig som är nyfiken på centret och vår verksamhet.
Vi kommer berätta om höstens kursutbud och det finns möjlighet att ställa frågor.
Efteråt bjuder vi på förfriskningar för de som vill stanna kvar.

Varmt välkommen till en inspirerande kväll!

___

Kursinnehåll:  Även fast tantra är väldigt populärt idag så är det få som förstår dess sanna mening. Denna kurs passar perfekt för dig som är nyfiken på buddhistisk tantra.
Du kommer få inspiration och mer kunskap för att kunna börja utöva dessa speciella, djupt rofyllda och förvandlande meditationer som snabbt leder oss till upplysning.

De buddhistiska undervisningarna består av sutra och tantra. Sutra undervisningarna ger oss grunden och tantran ger oss metoderna för att fullborda de sista stegen till upplysning. De tantriska undervisningarna är de mest sällsynta och värdefulla av Buddhas undervisningar. Utan tantra kan vi inte nå upplysning.

Tantran hjälper oss att förvandla och rena våra ordinära framträdanden av oss själva och vår omgivning och uppnå en Buddhas fyra renheter, en ren omgivning, kropp, nöjen och aktiviteter. Dessa metoder hjälper oss att mer och mer identifiera oss med våra kvalitéer och potential och släppa taget om våra begränsningar. Tantran innehåller också speciella metoder för att kunna förvandla alla våra världsliga nöjen till den andliga vägen.

Under denna kurs kommer du få en inblick i de olika meditationerna och klasserna inom buddhistisk tantra och vad som behövs som grund för att börja utöva dem.

Kursen är också en perfekt förberedelse för vårt Buddha Vit Tara Empowerment,
18-19 november. Mer information kommer snart.

Lägg till i din kalender:
och kommer bygga på boken ‘How to Transform Your Life’ av Geshe Kelsang Gyatso. Boken går att ladda ner som gratis e-bok.how-to-transform-your-life-book-front-2016_3-e1505248118827.jpg

”Through practising the instructions presented in this book we can transform our life from a state of misery into one of pure and everlasting happiness. These instructions are scientific methods to improve our human nature. Everybody needs to be good-natured with a good heart, because in this way we can solve our own problems as well as those of others, and we can make our human life meaningful. Every living being has the same basic wish – to be happy and avoid suffering. Even newborn babies, animals and insects have this wish. It has been our main wish since beginningless time and it is with us all the time, even during our sleep. We spend our whole life working hard to fulfil this wish.”


Inre styrka för yttre balans

Kursinnehåll: Precis på samma sätt som vi tränar vår kropp för att blir starka och välmående behöver vi lära känna och träna vårt sinne för ett inre välmående. När vi mår bra inombords tar vi lättare tag i allt runt omkring oss.
Med hjälp av beprövade meditationstekniker kan vi öva upp vår inre mentala styrka.
Men denna inre styrkan kan vi medvetet rikta vår uppmärksamhet mot det som stärker oss. När vi tillämpar detta medvetet så kommer vi succesivt hitta och utveckla vår inre potential som vägleder oss till ett harmoniskt och balanserat liv.

Vi kommer göra enkla och inspirerande meditationer som hjälper oss att finna inre ro och upptäcka den enorma inre potential vi alla har inom oss för att uppleva harmoni och balans. Meditationerna vi kommer göra bygger på CD’n: ”Meditations for a clear mind” som finns att köpa för den som vill.

Vecka 1, 24 aug – Om sinnets natur, funktion och vår inre potential
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevents%2F316215288841314%2Fpermalink%2F318692308593612%2F&width=500

Vecka 2, 31 aug – Lära sig lyssna och lita på sin inre visdom
Vecka 3, 7 sept – Sinnesträningens grunder. Enkel men effektiv koncentrationsträning för att sätta teknikerna vi lärt oss.

Meditationer för ett klart sinne

Kursinnehåll: Upptäck den enorma potential vi alla har för att utveckla ett djupt rofyllt och positivt sinne.

Under denna kurs kommer vi göra meditationer som kallas för Mahamudra. Dessa meditationer hjälper oss att förstå och lära känna vårt eget sinne på djupare och djupare nivåer. Vad vi kommer upptäcka är ett oändligt sinne, med en oändlig potential till inre ro, kärlek och lycka.

Dessa meditationer kan du sedan ha stor nytta av i din vardag för att stilla sinnet, fokusera bättre och finna ro och glädje.

Meditationerna vi kommer göra bygger på CD’n ”Meditations for a clear mind” som finns att köpa för den som vill.


Tantriskt retreat: Buddha Amitayus –
Stärk din livslängd, visdom & positiv karma

Amitayus

Lördag 18 februari kl. 10.00-15.00
Drop in eller anmälan – kom på så många pass du vill!

Retreatledare: Kelsang Jema

Retreatavgift: 300 kr för hela retreatet,
150 kr för introduktionspasset, 100 kr per pass för de övriga passen.
Priserna är inkl. fika.

Boka nu-01-01

Även fast tantra är väldigt populärt idag så är det få som förstår dess sanna mening.
Detta retreat passar perfekt för dig som är nyfiken på buddhistisk tantra.
Du kommer få inspiration och mer kunskap för att kunna börja utöva dessa speciella, djupt rofyllda och förvandlande meditationer som snabbt leder oss till upplysning.

Tantran hjälper oss att förvandla och rena våra ordinära framträdanden av oss själva och vår omgivning och uppnå en Buddhas fyra renheter, en ren omgivning, kropp, nöjen och aktiviteter. Dessa metoder kan du sedan ha stor nytta av i vardagen för att identifiera dig med dina kvalitéer och potential och släppa taget om dina begränsningar.

Under detta retreat kommer vi skapa en koppling till Buddha Amitayus, Buddhan av långt liv, visdom och positiv karma. Ingenting är mer värdefullt för oss än vårt liv. Vi behöver alla ett långt liv för att utöva dharma (Buddhas undervisningar) och inse vår fulla potential och nå upplysning – ett tillstånd av varaktig ro och lycka. Vi behöver också mycket visdom för att kunna nå dharmainsikter. Genom att vända oss till Buddha Amitayus kan vi förlänga vår livslängd, förhindra för tidig död, stärka vår positiva karma och öka vår visdom.

Retreatet kommer bestå av tre pass (se schema nedan). Varje pass består av vackra sjungna böner, guidad meditation och mantrarecitation. Det första passet kommer vara ett introduktionspass där läraren förklarar innehållet i bönerna och meditationerna.
Vi rekommenderar varmt att komma på detta.

Mellan passen finns det tid att promenera i Vasaparken eller bara ta det lugnt på centret med en kopp te. Retreatet ger också tid till andlig gemenskap och möjlighet att diskutera kring olika frågor som uppkommer under retreatet och dela sina erfarenheter.

Schema

kl. 10.00-11.30 Introduktion & Pass 1
kl. 12.00-13.00 Pass 2
kl. 13.00-14.00 Lunch
kl. 14.00-15.00 Pass 3

Knytislunch! Ta med dig något vegetariskt att dela. Eller gå ut och ät i närheten om du föredrar.

Kontakta oss gärna om du har frågor.
Varmt välkommen på retreat!


Lär dig hantera rädslor & ångest

Kursstart: 1 februari girl_over_city

4-veckorskurs v. 5-8
Kursavgift: 520 kr.
Drop-in pris: 150 kr per tillfälle eller rabattkort (se nedan).

Boka nu-01-01

Kursinnehåll: Vi upplever alla olika grad av rädslor och ångest i våra liv. Enligt Buddha kommer alla våra rädslor från vårt okontrollerade sinne.
Under denna kurs  kommer du få lära dig inspirerande och befriande metoder som hjälper dig att överkomma dessa smärtsamma och begränsande sinnestillstånd.
Vi kommer utforska varifrån våra rädslor och ångest kommer ifrån och hur vi gradvis kan bli av med dem genom att träna oss i meditation och mindfulness.
Med hjälp av meditation kan du börja ta kontroll över ditt sinne och bekanta dig med naturligt positiva och starka sinnestillstånd. På så sätt kan du lära dig leva med större tillit och inre styrka och bli den lyckliga, orädda och självsäkra person du vill vara.

Vecka 1, 1 feb  – Varför vi blir rädda och hur vi kan släppa taget om våra rädslor
Vecka 2, 8 feb –
Varför vi får ångest och hur vi kan hantera den
Vecka 3, 15 feb –
Hur vi kan stärka vår inre ro och positiva sinnesstämningar
Vecka 4, 22 feb –
Hur vi kan stärka vår tillit

Föredrag & meditation med gästläraren Kelsang Jangdom 2 juni:

Meditation – nyckeln till frihet, glädje & välmående

Onsdag 4 nov kl. 18.30-21.00     9c2b2577-14cd-49b8-ab00-3e5bd94fe21e

Alla vill vara lyckliga men lyckan tycks ofta gå oss förbi.
Vi har en tendens att förstöra vår lycka genom att utveckla negativa sinnesstämningar som ilska och bundenhet. Genom att träna oss i meditation kan vi lära oss att identifiera de sinnestillstånd som skapar olycka och gör vårt sinne spänt och gradvis ersätta dem med flexibla, skickliga och rofyllda sinnesstämningar som acceptans, kärlek, självförtroende och visdom.

Kelsang Jangdom är huvudlärare på Tara buddhistcenter i Stockholm och har många års erfarenhet av buddhism och meditation. Kelsang Jangdom är en otroligt inspirerande lärare och uppskattas mycket för sin visdom, humor, generositet och aldrig sinande energi att hjälpa andra.

Plats: Hjärtjuvel Kadampa Buddhistcenter, Aschebergsgatan 15, Göteborg
Kursavgift: 200 kr inkl. smörgås & fika. Ingår för dig som är silver- eller guldstödmedlem. Eller 430 kr inkl. 2-veckors uppföljningskurs.

Anmälan eller drop-in i mån av plats.

Varmt välkommen till en inspirerande kväll!


Upptäck vägen till lycka

Helgretreat 14-15 januari 123rf.com_20560266_xxl_maridav
kl. 10.00-16.00

Börja det nya året med att utveckla ett rofyllt och positivt sinne!

För både nybörjare och mer erfarna.
Välkommen att delta på så många pass du vill (se schema nedan)
Drop-in eller anmälan.

Boka nu-01-01

Retreatledare: Kelsang Jema
Retreatavgift: 650 kr för hela retreatet, 350 kr för endast en dag, 100 kr per pass
Ingår för dig som är Stödmedlem Hjärtjuvel
Priserna är inkl. fika.

Under detta retreat kommer vi göra en serie meditationer (Lamrim) som sammanfattar hela den buddhistiska vägen till upplysning. Genom att träna dig i dessa meditationer kommer du gradvis att utveckla ett mer och mer rofyllt och positivt sinne och steg för steg börja förverkliga din fulla potential till varaktig ro och lycka. Meditationerna kommer ha olika teman såsom vårt värdefulla människoliv, karma, tillflykt, medkänsla och visdom.
Dessa meditationer och tankesätt kan du sedan ha stor nytta av i din vardag för att minska lidande och problem och finna en djupare lycka och tillfredsställelse.

Retreatpassen (se schema nedan)
Retreatpassen kommer bestå av andningsmeditation, en kort buddhistisk bön, undervisning och en längre guidad meditation.

Mellan passen kan du slappna av på centret med en kopp té eller promenera i Vasaparken.
Retreatet ger också en fin möjlighet till andlig gemenskap och tid att diskutera kring sina  upplevelser.KnytislunchTa med dig något vegetariskt att dela eller gå ut och ät i närheten om du föredrar.
Schema
Lördag 14 januari
kl.10.00-11.00 Pass 1
kl.11.30-12.30 Pass 2
kl.12.30-13.30 Lunch
kl.13.30-14.30 Pass 3
kl.15.00-16.00 Pass 4
Söndag 15 januari
kl.10.00-11.00 Pass 5
kl.11.30-12.30 Pass 6
kl.12.30-13.30 Lunch
kl.13.30-14.30 Pass 7
kl.15.00-16.00 Pass 8
Varmt välkommen till en inspirerande helg!Fearless
Enligt Buddha kommer alla våra rädslor från vårt okontrollerade sinne. Under denna kurs  kommer du få lära dig inspirerande och befriande metoder som hjälper dig att överkomma dina rädslor och andra sinnestillstånd som håller dig tillbaka från att inse din fulla potential. Vi kommer utforska varifrån våra rädslor kommer och hur vi gradvis kan bli av med dem genom att meditera och sätta Buddhas undervisningar i praktiken.
Med hjälp av meditation kan du börja ta kontroll över ditt sinne och bekanta dig med naturligt positiva och starka sinnestillstånd. På så sätt kan du lära dig leva med större tillit och inre styrka och bli den lyckliga, orädda och självsäkra person du vill vara.

Upptäck meditationens djupgörande och hälsobefrämjande effekter för dig och ditt välmående

Prova på meditation och föredrag 28-31 Januari – obs scenen vid femman!

Gratis –  Donationer välkomna

Meditation är en fantastisk metod för att stilla sinnet, skingra tankarna och finna inre ro. Att meditera innebär att vi bekantar sinnet med inre ro och positiva sinnesstämningar. Detta ger oss ny positiv input och hjälper oss att släppa taget om negativa tankar och känslor. Meditation hjälper också mycket bra mot stress och har en positiv effekt på vår hälsa. Så mycket av den stress och de spänningar vi upplever vanligtvis kommer från vårt sinne och de problem vi upplever inklusive ohälsa orsakas och förvärras av detta. Bara genom att göra andningsmeditation 10-15 min varje dag så kommer vi att kunna minska dessa stressrelaterade problem. Meditationen hjälper oss att uppleva ett lungt och rymligt sinne och våra vardagliga utmaningar blir lättare att hantera.

Hjärtjuvel är en oas mitt i centrala Göteborg, Vasastan, där du kan finna inre ro och stillhet. Centret har ett brett utbud av meditationskurser och retreats på olika nivåer. Det finns kurser öppna för alla och du behöver ingen tidigare erfarenhet för att delta.
Målet med kurserna är att lära sig att bevara ett rofyllt och positivt sinne i vardagen med hjälp av meditation och buddhistiska tankesätt.

Schema

Torsdag  16.00-16.30  Prova på Meditation och Föredrag om meditationens hälsobefrämjande effekter och info om Hjärtjuvels verksamhet

med Buddhistnunnan Kelsang Jema

Jema1 20141014

Fredag 12.30-13.15     Prova på Meditation och Föredrag om meditationens hälsobefrämjande effekter och info om Hjärtjuvels verksamhet

med Buddhistnunnan Kelsang Jema

Lördag 17.00-17.30    Prova på Meditation + Föredrag om meditationens hälsobefrämjande effekter och info om Hjärtjuvels verksamhet

med föredragshållaren Fredric från centret

28(1)

Söndag 11.00-11.40  Prova på Meditation och föredrag om meditationens hälsobefrämjande effekter och info om Hjärtjuvels verksamhet

med föredragshållaren Fredric från centret

Välkomna efteråt för samtal och frågor om vår verksamhet och
Varmt välkommen till inspirerande dagar!

Lägg till i din kalender:

 

 

 

Lägg till i din kalender:

%d bloggare gillar detta: