Speciella events med Gen Kelsang Dragpa


28-29 februari

INFORMATION IN ENGLISH BELOW
Vi är mycket glada att välkomna Gen Kelsang Dragpa till Göteborg för att hålla i två speciella events om meditation och modern buddhism.

Gen Dragpa är andlig ledare för gen dragpa 2
Nya Kadampa traditionen i Norden och huvudlärare på  det Nordiska Kadampa-templet för Världsfred i Oslo. Gen Dragpa har varit buddhistisk munk i över 25 år och är en av Vördnadsvärde Geshe Kelsang Gyatsos äldsta elever.
Gen Dragpa har undervisat i många år, i England, Frankrike, Holland och Belgien. Han är mycket uppskattad för sina klara och praktiska undervisningar som ger oss djupgående lösningar på våra dagliga problem.

Obs! Eventen kommer vara på lättförståelig engelska.
För både nybörjare & mer erfarna!

Obs! Föranmälan nödvändig.

– Fredag 28 februari kl. 18.00-19.30: ”Överkom oro & rädslor” – Föredrag och meditation
– Lördag 29 februari kl. 10.30-15.00: ”Bli den person du vill vara” – Dagskurs med föredrag & meditationer
Boka nu-01-01

Paketpris för båda eventen: 350 kr
15 % rabatt för dig som är arbetslös/ sjukskriven/ pensionär/ student
mot uppvisande av intyg.

20 % rabatt för dig som är stödmedlem eller går en av våra kvälls/dagskurser


ÖVERKOM ORO & RÄDSLOR
shutterstock_289501205
Föredrag & Meditation
Fredag 28 februari kl. 18.00-19.30

Pris:
100 kr inkl. fika

Stress, oro, rädslor och att känna sig överväldigad är vanliga upplevelser i våra moderna, upptagna liv. Dessa väldigt vanliga sinnestillstånd förstör vår förmåga att kunna njuta av livet och uppleva ro och lycka.

Buddhas tidlösa undervisningar erbjuder oss ett enkelt men djupt alternativ.
Om vi kan träna vårt sinne att bemöta livets svårigheter med en rofylld, positiv attityd så kommer alla våra ordinära problem och svårigheter falla bort, och vi kommer upptäcka vår verkliga natur, som är oändligt lugn, lycklig och stabil. På så sätt kan vi lära oss att möta livet med klarhet, inre styrka och djup frid.


BLI DEN PERSON DU VILL VARA
Tjej rött hår
Dagskurs med föredrag & meditationer
Lördag 29 februari kl. 10.30-15.00

Kursavgift:
300 kr inkl. fika
Boka nu-01-01

Bli den lyckliga, avslappnade och positiva person som du vill vara med hjälp av meditation
och genom att identifiera dig med din potential.

Våra tankar kan både vara vår bästa vän och vår värsta fiende. De avgör hur vi relaterar till oss själva, andra och upplever livet i allmänhet. Under denna dagskurs kommer vi utforska hur vi kan befria oss från destruktiva och begränsande synsätt på oss själva och på så sätt förändra vårt liv i en mer positiv riktning. Vi kommer börja uppleva en inre förvandling så vi kan bli den person som vi verkligen vill vara.

Knytislunch! Ta med dig något vegetariskt att dela eller köp något i närheten.

Varmt välkommen till en inspirerande helg!

Lägg till i din kalender:


INFORMATION IN ENGLISH
We are very happy to welcome Gen Kelsang Dragpa to Gothenburg to teach two special events about meditation and modern buddhism.

Gen Dragpa is the National Spritual gen dragpa 2
Director for the New Kadampa tradition in the Nordic region and the resident teacher at the Nordic Kadampa Temple for World Peace in Oslo. Gen Dragpa has been a Buddhist monk for over 25 years and is one of the most senior disciples of
Venerable Geshe Kelsang Gyatso. Gen Dragpa has taught buddhism and meditation for many years, in the UK, the Netherlands, France and Belgium. His teachings are very practical and easy to understand. They offer profound solutions to our everyday problems.

The events will be in english.
Everyone is welcome, no previous experience is needed.

Booking in advance is necessary

– Friday february 28th  18.00-19.30: ”Overcoming worry and fear” – Public talk & meditation
– Saturday februari 29th  10.30-15.00: ”Becoming the person you want to be” – Day course with teachings & meditations
Boka nu-01-01

Special price for both events: 350 kr
15 % discount available for students/unemployed/pensioners
Please show your certificate.


OVERCOMING WORRY AND FEAR

Public talk & meditation
Friday february 28th  18.00-19.30

Price:
100 kr including refreshments

Stress, worry, fear and feeling overwhelmed are nearly universal experiences of our busy modern lives. These very common states of mind rob us of our ability to enjoy our life, and to experience peace and happiness.

Buddha’s timeless teachings offer a simple and yet profound alternative. If we can train our mind to respond to life’s challenges with a peaceful, positive attitude, all our ordinary problems and difficulties fall away, and we discover our true nature, which is infinitely calm, happy and stable. In this way we can learn to face life with clarity, inner strength, and profound peace.


BECOMING THE PERSON YOU WANT TO BE

Day course with teachings & meditations
Saturday february 29th  10.30-15.00

Price:
300 kr including refreshments
Boka nu-01-01

Become the happy, relaxed and positive person that you want to be through meditation and correctly identifying with your potential.

Our thoughts can be both our best friend and worst enemy. They determine how we relate to ourselves, others and our experience of life in general. In this day course we will explore how we can break free from destructive and limiting views about ourself and thus change our life in a more positive direction. We will begin to experience an inner transformation so that we can become the person we truly want to be

Potluck lunch! Please bring something vegetarian to share or buy something near by.

Welcome to an inspiring weekend!

Add to your calendar:

 

%d bloggare gillar detta: