Speciella events med Gen Kelsang Dragpa 22-23 feb


finding inner peace web
INFORMATION IN ENGLISH BELOW
Vi är mycket glada att för första gången välkomna Gen Kelsang Dragpa till Göteborg för att hålla i två speciella events om meditation och m
odern buddhism.

Gen Dragpa är andlig ledare för gen dragpa 2
Nya Kadampa traditionen i Norden och huvudlärare på  det Nordiska Kadampa-templet för Världsfred i Oslo. Gen Dragpa har varit buddhistisk munk i över 25 år och är en av Vördnadsvärde Geshe Kelsang Gyatsos äldsta elever.
Gen Dragpa har undervisat i många år, i England, Frankrike, Holland och Belgien. Han är mycket uppskattad för sina klara och praktiska undervisningar som ger oss djupgående lösningar på våra dagliga problem.

Obs! Eventen kommer vara på lättförståelig engelska.
För både nybörjare & mer erfarna!

Obs! LOKALÄNDRING
Pga många anmälningar kommer lördagskursen hållas
i Studiefrämjandets lokaler på Falkgatan 7, nära Redbergsplatsen i Göteborg.
Hitta hit 

Ca 8 minuter med spårvagn från centralstationen. För tider se www.vasttrafik.se
Anmälan eller Drop-in

Fredagens föredrag kommer hållas på centret i Vasastan
Hjärtjuvel Kadampa Buddhistcenter, Aschebergsgatan 15, Göteborg
Anmälan eller Drop-in i mån av plats.

– Fredag 22 februari kl. 18.00-19.30: ”Hitta inre ro & lycka” – Föredrag och meditation
– Lördag 23 februari kl. 10.30-15.00: ”Läka det förflutna” – Dagskurs med föredrag & meditationer
Boka nu-01-01

Paketpris för båda eventen: 350 kr
15 % rabatt för dig som är arbetslös/ sjukskriven/ pensionär/ student
mot uppvisande av intyg.

20 % rabatt för dig som är stödmedlem eller går en av våra kvälls/dagskurser


HITTA INRE RO & LYCKA

Föredrag & Meditation
Fredag 22 februari kl. 18.00-19.30

Pris:
100 kr inkl. fika

Vi vill alla uppleva en varaktig och stabil känsla av lycka och tillfredsställelse och vara fria från problem och lidande. Vi arbetar hårt för att uppfylla denna önskan genom att förbättra våra yttre omständigheter. Även om vi från utsidan verkar vara framgångsrika med ett bra jobb och ett vackert hem och familj, så kanske vi ändå känner att det är något som saknas.
Detta beror på att den varaktiga och stabila lyckan vi längtar efter kommer från att utveckla våra inre kvalitéer av inre ro, medkänsla och visdom.

Under detta föredrag kommer Gen Dragpa förklara hur vi alla kan hitta inre ro, den sanna källan till stabil lycka, genom att träna oss i meditation och buddhistiska tankesätt.
När vi inser genom vår egen erfarenhet att meditation ökar våra inre kvalitéer, så kan vi börja uppleva den inre frihet och lycka som vi alltid har letat efter.


healing the past banner web
LÄKA DET FÖRFLUTNA

Dagskurs med föredrag & meditationer
Lördag 23 februari kl. 10.30-15.00

Kursavgift:
300 kr inkl. fika
Boka nu-01-01

Håller du fast vid det förflutna och har svårt att gå vidare?
Alla vill vi vara lyckliga, men ofta känner vi oss jagade av smärtsamma minnen från det förflutna som ligger som ett hinder mellan oss och lyckan. På den här kursen kommer
Gen Kelsang Dragpa lära oss Buddhas vetenskapliga metoder som tillåter oss att släppa taget om mental smärta och vrede och komma vidare i våra liv.

Genom att tillämpa dessa metoder i vardagen kan vi förlåta oss själva och andra och sluta fred med det förflutna. På så sätt kan vi läka vårt hjärta, återupprätta harmonin i våra relationer och slutligen njuta av sann mental frihet.

Knytislunch! Ta med dig något vegetariskt att dela eller köp något i närheten.

Varmt välkommen till en inspirerande helg!

Lägg till i din kalender:


INFORMATION IN ENGLISH
We are very happy to welcome Gen Kelsang Dragpa to Gothenburg for the first time, to teach two special events about meditation and modern buddhism.

Gen Dragpa is the National Spritual gen dragpa 2
Director for the New Kadampa tradition in the Nordic region and the resident teacher at the Nordic Kadampa Temple for World Peace in Oslo. Gen Dragpa has been a Buddhist monk for over 25 years and is one of the most senior disciples of
Venerable Geshe Kelsang Gyatso. Gen Dragpa has taught buddhism and meditation for many years, in the UK, the Netherlands, France and Belgium. His teachings are very practical and easy to understand. They offer profound solutions to our everyday problems.

The events will be in english.
Everyone is welcome, no previous experience is needed.

N.B. CHANGE OF VENUE
Due to many bookings, the day course on saturday will take place at
Studiefrämjandet on Falkgatan 7, close to Redbergsplatsen in Göteborg.
Map

Ca 8 minutes with tram from the central station. For times see: www.vasttrafik.se
Drop-in’s are welcome.

The public talk on friday will take place at the centre in Vasastan.
Hjärtjuvel Kadampa Buddhistcenter, Aschebergsgatan 15, Göteborg
Drop-in’s are welcome if there are still places available.

– Friday february 22nd  18.00-19.30: ”Finding inner peace & happiness” – Public talk & meditation
– Saturday februari 23rd  10.30-15.00: ”Healing the past” – Day course with teachings & meditations
Boka nu-01-01

Special price for both events: 350 kr
15 % discount available for students/unemployed/pensioners
Please show your certificate.


FINDING INNER PEACE & HAPPINESS

Public talk & meditation
Friday february 22nd  18.00-19.30

Price:
100 kr including refreshments

Everyone wants to experience a lasting and stable feeling of happiness and contentment and to be free from problems and suffering. We work hard to fulfill this wish through improving our external conditions. Even if from the outside we may seem successful, have a good job,
a beautiful home and a family , we might feel there is something missing.
This is because the lasting and stable happiness that we long for comes from developing our inner qualities of inner peace, love, compassion and wisdom.

In this public talk, Gen Dragpa will explain how by training in meditation and buddhist ways of thinking, everyone can find inner peace, the real source of stable happiness.
When we realize through our own experience that meditation increases our inner qualities, we can begin to experience the inner freedom and happiness that we always have been looking for.


HEALING THE PAST

Day course with teachings & meditations
Saturday february 23rd  10.30-15.00

Price:
300 kr including refreshments
Boka nu-01-01

Are you holding on to the past and find it difficult to let go?
We all want to be happy, buf we often feel hunted by painful memories that lie in between us and our happiness. In this course, Gen Kelsang Dragpa will teach us scientific methods from Buddha that allow us to let go of mental pain and anger and move on in our lives.

By using these methods in our daily life, we can forgive ourself and others and make peace with the past. In this way we can heal our heart, restore the harmony in our relationships and finally enjoy true mental freedom.

Potluck lunch! Please bring something vegetarian to share or buy something near by.

Welcome to an inspiring weekend!

Add to your calendar:

 

%d bloggare gillar detta: