Fördelar med att meditera

 Om vi tränar vårt sinne att bli rofyllt så kommer vi att vara lyckliga hela tiden, även i de svåraste situationer. Men om vårt sinne inte är rofyllt, även om vi har de mest behagliga yttre omständigheter så kommer vi inte att vara lyckliga. Därför är det viktigt att vi tränar vårt sinne i meditation.

När vi mediterar, och turbulensen av distraherande tankar lägger sig, blir vårt sinne stilla, och det uppstår helt naturligt en djup lycka och förnöjsamhet från inom oss. Denna känsla av förnöjsamhet och välmående hjälper oss att handskas med stressen och svårigheterna i vårt dagliga liv. Så mycket av den stress och de spänningar vi vanligtvis upplever kommer från sinnet, och många av de problem som vi upplever, t.ex. dålig hälsa, är orsakade och förvärrade av denna stress. Bara genom att meditera för en kort stund varje dag kommer vi att kunna reducera stressen vi känner, och många av våra vanliga problem kommer att försvinna. Vi kommer att uppleva en lugn och rymlig känsla i sinnet, och svåra situationer kommer att bli lättare att hantera. Helt naturligt kommer vi att ha en känsla av värme och öppenhet gentemot andra, och alla våra relationer kommer gradvis att förbättras.

%d bloggare gillar detta: