Skolbesök

Centrets meditationslärare erbjuder studiebesök, föreläsningar och introduktioner till meditation för skolor och andra typer av läroverk.Många skolor runt om i Göteborg har fått besök av oss för att erbjuda eleverna en annorlunda och spännande religionslektion. Eleverna får chansen att lyssna, ställa frågor, lära sig hur man mediterar och förstå vad det betyder att leva som buddhist i praktiken.

canstockphoto13151529Vi har varit på besök och pratat för klasser i sammanhanget av ett flertal olika ämnen, som religionskunskap och filosofi, både under en lektion och som en del av längre temadagar.

Vänligen kontakta centret för att få mer information om vad vi kan erbjuda.

%d bloggare gillar detta: