Sjungna gruppmeditationer

197 mindreBuddhistiska böner har ett mycket specifikt syfte och är som en meditation i sig – de beskriver och leder oss till de positiva förändringar vi vill åstadkomma i oss själva. Genom detta känner vi oss upplyfta och fyllda av inspiration som vi sedan kan bära med oss i vårt dagliga liv. Bönerna är en kraftfull metod för att göra sinnet rofyllt och positivt, och är därför en väsentlig förberedelse inför den faktiska meditationen.

Dessa sjungna böner kallas på sanskrit för ”puja” vilket betyder ”gåva”, och den specifika övningen som görs kallas för ”sadhana” vilket betyder ”uppnåelsemetod”. Om du tycker om att meditera i grupp och uppleva den speciella energin som det ger, då är dessa sjungna böner definitivt något för dig.

För alla Fristående tillfällen Gratis

Alla pujas hålls på Hjärtjuvel Center. De är gratis, donationer välkomna.
Ingen tidigare erfarenhet behövs. Vi sitter på vanliga stolar eller på meditationskuddar på golvet. Välkommen att höra av dig om du har frågor.

Klicka här för att se vårt puja-schema. Hör alltid av dig innan om du vill komma, det kan förekomma ändringar i schemat.

 HJ: Hjärtjuvelen med Lamrim-meditation

Lam-rim

Denna sadhana är själva hjärtat eller huvudövningen inom Kadampabuddhismen. Genom den får vi djup inspiration från vår andlige vägledare, hjälp att överkomma hinder och svårigheter i vår inre utveckling och hjälp att skapa de bästa förutsättningarna för att ta fram och stärka våra positiva egenskaper. Pujan innehåller en 15 minuters paus för tyst Lamrim-meditation (stegen på vägen till upplysning). Denna puja gör vi oftast varje dag på centret, antingen på eftermiddagen eller kvällen. Beräknad tid: 1 h
HJ:
Hjärtjuvelen utan Lamrim-meditation. Beräknad tid: ¾ h

ÖJ: Önskeuppfyllande juvelen med tsog-gåva

Detta är en mer utförlig version av Hjärtjuvelen där vi får inspiration, vägledning och hjälp med att överkomma hinder och skapa goda förutsättning för vår utveckling på den andliga vägen. Framför altaret arrangerar vi speciella matgåvor som kallas för tsog-gåvor, för att på så sätt skapa mycket positiv energi för oss själva och andra. Vi bjuder in alla buddhor och heliga varelser för att njuta av den festliga banketten! Efter pujan njuter vi sedan av gåvorna tillsammans. Ta med dig en matgåva när du kommer – det kan vara vad som helst ätbart som du tycker om och vill ge. Om du vill vara med och arrangera matgåvorna är du välkommen att komma en timme innan pujan börjar. Denna puja gör vi några gånger per termin, oftast på söndagkvällar. Beräknad tid: 1 h

Tara puja

Tara Puja

Tara är en kvinnlig buddha som symboliserar den upplysta visdomen, tillsammans med en mycket moderlig och omhändertagande energi. Tara betyder ”beskyddare” därför att hon skyddar oss från alla faror och svårigheter i vårt liv. Vindelementet står för rörlighet och är Taras natur, vilket betyder att hon hjälper oss mycket snabbt! Tara är en av de mest älskade buddhorna i den tibetanska traditionen, och denna puja är mycket speciell eftersom vi som en del av meditationen reciterar Buddhas egna ord. Denna puja gör vi på Taradagen, den 8:e varje månad. Beräknad tid: ¾ h

GAV: Gåva till den andlige vägledaren med tsog-gåva – 2 h

Geshe-Kelsang-Gyatso-Web-300x207

Detta är en särskild guru-yogaövning av Je Tsongkhapa, en av Kadampatraditionens främsta mästare, som innehåller alla stegen på vägen till upplysning, sinnesträningsövningarna och de två stegen i högsta yoga tantra. Genom denna övning kommer vi att utveckla en djup och stabil medkänsla, visdom och positiv inre kraft. Framför altaret arrangerar vi speciella matgåvor som kallas för tsog-gåvor, för att på så sätt skapa mycket positiv energi för oss själva och andra. Vi bjuder in alla buddhor och heliga varelser för att njuta av den festliga banketten! Efter pujan njuter vi sedan av gåvorna tillsammans. Ta med dig en matgåva när du kommer – det kan vara vad som helst ätbart som du tycker om och vill ge. Om du vill vara med och arrangera matgåvorna är du välkommen att komma en timme innan pujan börjar. Vi gör denna puja den 10:e och 25:e varje månad. Beräknad tid: 2 h

MT: Melodiösa Trumman / Kangso

Dorje-Shugden-in-diamond

Denna långa och omfattande sadhana heter ”Kangso” på tibetanska, vilket betyder ”uppfyllande och återställande övning”. Vi skapar en stark koppling till vår andlige vägledare Je Tsongkhapa och dharmabeskyddaren Dorje Shugden, som är manifestationer av visdomsbuddhan Manjushri. Genom att ta emot välsignelser och inspiration från dem kan vi utveckla vår visdom och därigenom uppfylla alla våra önskningar. Vi bjuder många gåvor och därför är tsog-bjudningen alltid en del av Kangso, som vanligtvis görs den 29:e varje månad. Vi tar även en paus mitt i. Beräknad tid: 3 ½ h

MF: De åtta Mahayanaföreskrifterna

Övningen att ta och bibehålla de åtta Mahayanaföreskrifterna är en särskild övning i moralisk disciplin som utförs med en motivation av bodhichitta (en önskan att nå upplysning för att hjälpa alla). Buddha sade att vår lycka kommer från vår övning av moralisk disciplin – dvs att avstå från alla negativa handlingar. Övningen innebär att vi tar åtta föreskrifter, och håller dem under tjugofyra timmar. Bland annat lovar vi att bara äta ett mål mat under den dag vi tar föreskrifterna. Genom att träna oss i denna övning igen och igen bekantar vi oss med enbart goda handlingar och gör därigenom vårt mänskliga liv otroligt meningsfullt.

Att ta och hålla dessa föreskrifter är en speciell reningsövning. Buddha insåg att levande varelsers lidande kommer från tidigare negativ karma eller handlingar, och därför undervisade han särskilda övningar för att rena denna negativitet. Som en del av reningen lovar vi även att avstå från att utföra nya negativa handlingar. Detta kan vi lova under resten av vårt liv, under ett år, en månad, en vecka, eller i detta fall under en dag. Om vi kan hålla alla våra handlingar helt rena en hel dag så kan vi gradvis utöka detta till två dagar, tre dagar, och så vidare tills dess att vi kan hålla ren moralisk disciplin hela tiden.

Om vi når ett tillstånd där vi kan hålla alla våra handlingar av kropp, tal och sinne helt rena hela tiden, då har vi uppnått det högsta målet. Med en ren kropp och ett rent sinne finns det ingen grund för att uppleva lidande – istället kommer vi bara att uppleva en djup och varaktig lycka från inom oss själva. Vi vill alla vara lyckliga och leva i en ren miljö, med rena vänner, rena nöjen och så vidare, men så länge vi har negativ karma i våra sinnen är detta ouppnåeligt. Därför måste vi förlita oss på buddhas skickliga metoder för att rena vår negativa karma.

Denna övning är mycket enkel och den varar bara en dag i taget, men den leder till mycket stora resultat. Föreskrifterna ges i en kort ceremoni med en kort undervisning och meditation på centret tidigt på morgonen, den 15:e varje månad, och alla kan vara med.
Beräknad tid: ¾ h

Powa

Powa

Powa, eller medvetandeöverföring, är en speciell metod för att överföra medvetandet hos de avlidna till en helt ren och rofylld upplevelse. Denna vackra och kraftfulla övning kommer från buddhas tantriska läror och ger oss möjligheten att gynna alla som nyligen avlidit genom att i grupp be, rena sinnet och bjuda gåvor å deras vägnar. Vi skapar en stark koppling till medkänslans buddha Avalokiteshvara och genom kraften av vår medkänsla och vår djupa koncentration överför vi deras medvetande så att de alltid kommer att uppleva en djup ro och lycka, och bli helt fria från alla problem och allt lidande. Denna puja gör vi några gånger per termin på centret. Beräknad tid: ¾ h


Varmt välkommen till en rofylld stund!

 

%d bloggare gillar detta: